Czy warto zlecić sprzątanie w biurze firmie sprzątającej?

Utrzymanie biura w należytej czystości jest ważne dla komfortu i efektywności pracy personelu. Regularne sprzątanie może też uchronić drukarki, komputery i inne sprzęty wykorzystywane na co dzień przed spadkiem wydajności spowodowanym zaleganiem kurzu. Schludna i uporządkowana przestrzeń biurowa to także wizytówka firmy, przekonująca klientów o dobrym zorganizowaniu zespołu i jego działań.

Powodów, dla których należy dbać o czystość w miejscu związanym z prowadzonym biznesem, jest znacznie więcej i chyba nikogo nie trzeba przekonywać o ich znaczeniu. Z perspektywy kadry zarządzającej ważniejsze wydaje się nie tyle utwierdzenie się w fakcie, że biura warto regularnie sprzątać, ile poszukiwanie sposobów na to, jak robić to wydajniej, skuteczniej i taniej. Rozwiązaniem, które zyskuje coraz większe grono zwolenników, jest zlecanie utrzymania czystości w przestrzeniach biurowych firmom sprzątającym.
Za skorzystaniem z usług profesjonalistów przemawia kilka istotnych argumentów.

Redukcja kosztów i kadr

Bez względu na to, jak bardzo rozbudowana jest oferta i możliwości firmy sprzątającej, często kluczowym czynnikiem decydującym o chęci podjęcia współpracy jest cena. Wielu dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw zastanawia się, czy skorzystanie z usług firmy sprzątającej będzie dla nich opłacalne. W rzeczywistości usługi tego typu są zdecydowanie tańsze niż utworzenie osobnego etatu dla osoby zajmującej się sprzątaniem w firmie. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów, jakie wiążą się ze składkami ZUS, urlopami czy zwolnieniami lekarskimi. Zarządcy i managerowie nie muszą też martwić się dopełnianiem formalności związanych z tymi świadczeniami.

Na zredukowanie kosztów sprzątania w biurze poprzez zlecenie utrzymania czystości specjalistom wpływa również fakt, że profesjonalne firmy sprzątające stosują sprawdzone, doskonalone przez lata metody sprzątania oraz chemię najlepiej dostosowaną do usuwania konkretnego rodzaju zabrudzeń. To wszystko sprawia, że w tym samym czasie (i nie wydając dodatkowych środków) można osiągnąć znacznie lepsze rezultaty i wyczyścić jeszcze więcej powierzchni.

Obniżenie wydatków związanych ze sprzątaniem biur jest możliwe również z powodu dostępności odpisu na PFRON, nawet w wysokości 35%. Firmy zatrudniają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Aktywizują w ten sposób wspomnianą grupę zawodowo. Praktyka ważna dla wyrównania szans osób niepełnosprawnych na rynku nie obniża w żaden sposób jakości świadczonych usług. Pozwala za to firmom sprzątającym na udzielanie swoim klientom ulg w zakresie składek PFRON, obowiązujących zakłady pracy zatrudniające więcej niż 25 pracowników. Współpracując z takim usługodawcą, przedsiębiorstwo może więc obniżyć wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dopasowanie kosztu usługi do indywidualnych potrzeb

Miesięczny koszt, jaki trzeba przeznaczyć na opłacenie wyspecjalizowanej firmy sprzątającej, uzależniony jest od zakresu zleconych obowiązków, częstotliwości ich wykonywania, metrażu biura oraz czasu, jaki trzeba przeznaczyć, aby utrzymać pomieszczenia w należytej czystości. Warto pamiętać, że to zarządca podejmujący współpracę z firmą sprzątającą decyduje o tym, w jakich dniach tygodnia oraz w jakim wymiarze czasowym biuro będzie przywracane do porządku przez specjalistów. W ten sposób określa również, ile pieniędzy chce przeznaczyć na utrzymanie czystości. Ułatwi to kadrze zarządzającej zabudżetowanie nabywanej usługi.