Dlaczego warto zatrudnić firmę sprzątającą?

Czystość biur, zakładów przemysłowych i innych przestrzeni związanych z prowadzonym biznesem bez wątpienia powinny być cechami dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Estetyka i spełnianie norm dotyczących higieny w miejscach pracy to kwestie ważne dla budowania pozytywnego wizerunku marki, jednak z punktu widzenia kadry kierowniczej najistotniejsze okazują się argumenty natury praktycznej. W jaki sposób przedsiębiorstwo może zyskać na zatrudnieniu zewnętrznej firmy sprzątającej? Za zleceniem utrzymania czystości profesjonalistom przemawia wiele czynników.

Pracownik serwisu sprzątającego

Brak konieczności uruchamiania dodatkowych etatów

Decydując się na skorzystanie z usług firmy sprzątającej, nie trzeba zatrudniać pracowników, którzy mieliby wykonywać podobne obowiązki, na przykład dbać o porządek w lokalach i ich zaopatrzenie w środki czystości albo myć linie produkcyjne. Wszelkie czynności wiążące się z utrzymaniem czystości i zachowaniem norm higienicznych czy wynikających z technologii stosowanych w danej branży można powierzyć zewnętrznemu usługodawcy.

Wspomniany fakt zwalnia kierowników i dyrektorów z konieczności tworzenia dodatkowych miejsc pracy, a co za tym idzie – ponoszenia kosztów i dopełniania formalności związanych z zatrudnienie rotującej kadry. Zarządca nie musi też przeorganizowywać działań w przypadku urlopów czy zwolnień lekarskich, by znaleźć zastępstwo dla personelu sprzątającego. Oznacza to, że przeniesienie usług utrzymania czystości do firmy zewnętrznej pozwala zoptymalizować koszty i zredukować kadry w sposób służący interesom przedsiębiorstwa.

Standardowy zespół, który zajmuje się ustalaniem zakresu usług porządkowych oraz ich realizacją, składa się z opiekuna klienta, kierowcy dostarczającego sprzęt i środki czystości oraz osoby lub ekipy sprzątającej. Warto nawiązywać współpracę z firmami dysponującymi dużym zapleczem personalnym. Zagwarantuje to szybką reakcję w przypadku pilnej potrzeby wykonania danej czynności. Ponadto, jeśli pracownik sprzątający będzie na urlopie lub zwolnieniu, zawsze zostanie zapewnione odpowiednie zastępstwo, poinstruowane o zakresie obowiązków.

Personel może skupić się na kluczowych obowiązkach

Dzięki przekazaniu zadań związanych z utrzymaniem czystości w biurach, zakładach, magazynach i lokalach firmie zewnętrznej, pracownicy odpowiedzialni za administrację mają więcej czasu na inne działania. Mogą skoncentrować się na obowiązkach ściśle związanych ze sprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i wpływających na jego przychody. Wzrost produktywności pracowników sprawia, że firma jest w stanie zaoferować klientom jeszcze więcej i tym samym przynosić większe zyski.

Co ważne, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie zyskują też więcej okazji do podejmowania aktywności służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych albo gwarantujących lepszy przepływ informacji między personelem a klientami. Nie muszą stale tłumaczyć tych samych zadań kolejnym osobom sprzątającym i w skali miesiąca marnować godzin, które można wykorzystać efektywniej. Ponadto zarówno kadra kierownicza, jak i personel niższego szczebla zajmujący się administracją, oszczędza czas poświęcony na organizowanie zapasów środków czystości, materiałów higienicznych i innych przedmiotów, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia celów biznesowych.

Redukcja kosztów i ulga na PFRON

Nawiązując współpracę z zewnętrzną firmą sprzątającą, można znacznie obniżyć koszty utrzymania czystości w lokalu, biurze czy zakładzie pracy. Dzieje się tak dlatego, że specjaliści wykonujący zlecone obowiązki stosują sprawdzone metody sprzątania, profesjonalną, wydajną i efektywną chemię. Optymalizacja kosztów zatrudnienia firmy sprzątającej wiąże się przede wszystkim z dobrą organizacją zadań, doświadczeniem i wiedzą pracowników oraz wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów i skutecznych środków czystości.

Oferta części zewnętrznych usługodawców okazuje się korzystna finansowo również z innego względu. Dzięki zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i korzystając z zapisów ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z jednej strony aktywizując wspomnianą grupę zawodowo, a z drugiej – pozwalając swoim klientom na skorzystanie z ulg w zakresie składek na PFRON. Wysokość dostępnego odpisu to nawet 35%.

Profesjonalne usługi sprzątające są dopasowane do specyfiki konkretnej branży

Innych czynności wymaga utrzymanie porządku i higienicznych warunków w zakładzie związanym z przemysłem spożywczych, a innych w biurowcach. W każdej branży obowiązują odmienne wymagania dotyczące sposobów pozbywania się odpadów czy zabrudzeń, używania odpowiednich preparatów, kolejności wykonywania prac albo dostosowywania się do zasad higieny i bezpieczeństwa. W związku z tym zatrudniając profesjonalną firmę sprzątającą, działającą na rynku od wielu lat, można liczyć na dokładne dopasowanie metod czyszczenia, renowacji, porządkowania i dezynfekcji do realiów branży, w której funkcjonuje zarządzane przedsiębiorstwo. Otrzymuje się zatem usługę dopracowaną indywidualnie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb charakterystycznych dla konkretnego sektora. Nad jakością i rzetelnością wykonywanych zadań dodatkowo czuwa kierownik obiektu lub opiekun klienta, dlatego przedstawiciele kadry zarządzającej mogą skupić się na działaniach ściśle związanych z rozwijaniem biznesu i usprawnianiem funkcjonowania przedsiębiorstwa czy poszczególnych placówek.

Zatrudnienie specjalistów usprawni sprzątanie i ułatwi utrzymanie czystości

Rezultaty prac prowadzonych przez firmy sprzątające wynikają z wiedzy, doświadczenia, i właściwego przeszkolenia personelu (od pracowników fizycznych po nadzorców jakości i kierowników). Często to właśnie te czynniki decydują o tym, że zakład zostanie doprowadzony do należytego porządku. Ponadto profesjonalne firmy zajmujące się sprzątaniem biur i innych obiektów dysponują nowoczesnym sprzętem i skutecznymi środkami czystości, w tym preparatami dostosowanymi do mycia specjalistycznego, dopasowanego do rozmaitych typów zabrudzeń i rodzajów czyszczonych powierzchni. Zastosowanie praktycznych urządzeń oraz chemii o wysokiej jakości i efektywności znacznie przyspiesza pracę zespołu sprzątającego.

Ważne, by zatrudniana firma używała atestowanych środków czystości. Będą one najbezpieczniejsze zarówno dla pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i higieny we wskazanych pomieszczeniach, jak i dla zatrudnianego personelu. Dbałość o ochronę interesów przedsiębiorstwa kupującego usługi zewnętrznej firmy przejawia się również w innej sprawie. Profesjonaliści w dziedzinie sprzątania biur, hal produkcyjnych i innych przestrzeni związanych z prowadzeniem biznesu posiadają wysokie ubezpieczenie OC na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Zarząd spółki, manager ani dyrektor firmy nie musi zatem martwić się przykrymi i niesłużącymi finansom przedsiębiorstwa konsekwencjami podobnych sytuacji losowych.

Kontrola nad zakresem przeprowadzonych działań

Firmę sprzątającą warto zatrudnić z jeszcze jednego, niezwykle istotnego powodu. Jest nim możliwość dopasowania zakresu usług i częstotliwości ich świadczenia do aktualnych potrzeb, przyjętego trybu pracy oraz dostępnego budżetu. Wiele zależy od indywidualnych oczekiwań i preferencji. Zarządca może elastycznie zmniejszać i zwiększać zakres wykonywanych zadań. Wspólnie z przedstawicielem firmy sprzątającej ustala grafik sprzątania. Personel usługodawcy dba z kolei o rzetelną i terminową realizację zadań. W zależności od zainteresowania, opiekunowie klienta mogą udzielić wskazówek na temat tego, jakie działania powinny zostać podjęte, by czyszczone powierzchnie prezentowały się estetycznie i spełniały normy higieniczne.

Korzystanie z profesjonalnych usług firm sprzątających pozwala na optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem czystości w miejscu pracy, redukcję kadrowo-płacową oraz elastyczne dostosowanie zakresu działań do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. To także szansa na skorzystanie z ulgi PFRON, zwiększenie produktywności pracowników poprzez przekazanie obowiązków o mniejszej wadze zewnętrznym specjalistom oraz na usprawnienie prac porządkowych w biurze, lokalu czy zakładzie. Warto zatrudnić firmę sprzątającą również dlatego, by móc skupić się na sprawach priorytetowych dla prowadzonego biznesu oraz zyskać gwarancję, że pomieszczenia spełniają wymogi czystości, higieny i bezpieczeństwa obowiązujące w konkretnej branży. Z uwagi na te wszystkie korzyści współpraca ze specjalistami od czystości to z pewnością czysty zysk.